Структура ТПП РИ

Президент ТПП Республики Ингушетия:

Налгиева Радмила Ахметовна

т. +7(873) 455-19-62; +7(928) 792-54-68 e-mail: tppri@mail.ru

Вице-президент:
Накостохоев Салман Алаудинович

Помощник Президента ТПП Республики Ингушетия:

Беков Карим Урусханович 

т. +7 (922) 006-78-94

 Председатель Совета:
Цечоев Бекмарза Лорсаевич
e-mail: tppri@mail.ru